Asystent doboru zrządzenia

Maty przemysłowe na stanowiska spawalnicze, maty przemysłowe, maty ognioodporne

Oferta naszych  mat przemysłowych i wykładzin przemysłowych zawiera rozwiązania specjalistyczne do takich miejsc jak spawalnictwo,  antyelektrostatyka czy elektroizolacja.

Rozwiązania dedykowane do miejsc, gdzie prowadzone są prace spawalnicze wykonane są z trwałych gumowych materiałów, odpornych na upadek iskier i gorących środków lutowniczych. Są to najczęściej gumy nitrylowe olejoodporne o obniżonej palności, i odpowiednio z klasyfikowane pożarowo (według DIN EN I350I i  ADTM E648-03).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. reguluje dokładnie określenia takie jak: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymiący , odnoszące się do posadzek (w tym wykładzin  podłogowych).  Wyroby te są szczegółowo badane i przypisywane do odpowiadających im klasom reakcji na ogień (zgodnie z Polską Normą PN-EN 1350 -1:2008).

Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu Klasy reakcji na ogień  zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
Niepalne A1fl, A2fl-sl, A2fl-s2
Trudno zapalne Bfl-sl, Bfl-s2, Cfl-s1, Cfl-s2
Łatwo zapalane Dfl-s1, Dfl-s2, Efl, Ffl
Intensywnie dymiące A2fl-s2, Bfl-s2, Cfl-s2, Dfl-s2, Efl, Ffl

                               

Olejoodporność  I  Redukcja zmeczenia  I  Antypoślizgowość  I  Izolacja  I  Nierozprzestrzenia płomieni  I  Ochrona