Asystent doboru zrządzenia

Obiekty biurowe i użyteczności publicznej

NOTRAX® Profesjonalne maty wyłapujące brud są przeznaczone do:

• Usuwania brudu i wilgoci z obuwia.
• Zabezpieczenia przed wnoszeniem gruboziarnistych zanieczyszczeń.
• Zapewniają czysty i schludny wygląd wejścia.
• Redukują ryzyko poślizgu na mokrych podłogach.

Do 80% zabrudzeń wewnątrz budynków wnoszonych jest poprzez ruch pieszy. Zastosowanie mat wejściowych zapewnia, że większość zabrudzeń zatrzymywana jest przy wejściu do budynku. Redukuje to znacząco koszty utrzymania podłogi w czystości.

 
Reguła 4 ½ metra - prosta zasada efektywnego ułożenia mat

• 4 ½ metra długości maty pozwala na kontakt każdej stopy z matą co najmniej 3 razy.
• 4 ½ metra maty to długość wymagana do usunięcia większości brudu i wilgoci przenoszonych na podeszwach obuwia.
• 4 ½ metra długości może być podzielona na trzy rodzaje maty o długości minimum 1 ½ metra każda.


Strefa 1 wyłapuje gruboziarniste zabrudzenia. Powyżej 40% brudu i wilgoci jest usuwane z podeszwy obuwia w pierwszej strefie 1½ metra.

Strefa 2 wychwytuje drobniejszy brud i absorbuje wilgoć z obuwia. Do 70 % brudu zostaje usunięte po pierwszych 3 metrach.

Strefa 3 dopełnia proces osuszania. Widoczne zanieczyszczenie i wilgoć są usunięte z obuwia po 4 ½ metrach.Testowanie produktu
Wszystkie produkty Notrax® Floor Matting poddawane są przed wprowadzeniem ich na rynek rygorystycznym badaniom przez niezależne laboratoria. Wszyskie produkty dywanowe Notrax® zdały test zapłonowości (Pill Test DOC FF1-70). Nasze wykresy testu produktu, załączone w broszurze, przedstawiają porównania poszczególnych mat pod względem następujących cech:


Chłonność wody

Przedstawia stopień zdolności absorpcji wilgoci mat wejściowych w warunkach zalecanego zastosowania. Im wyższa pozycja słupka w wykresie, tym więcej litrów wody na metr kwadratowy maty może zostać przez matę wchłoniętych.

Wytrzymałość
Przedstawia długość okresu, w jakim mata zachowuje atrakcyjny wygląd i pełną funkcjonalność. Test ten symuluje obciążenia, jakim poddawana jest mata wejściowa w normalnych warunkach pracy. Im wyższa pozycja w wykresie, tym większa wytrzymałość maty na ścieranie się.

Wychwytywanie brudu
Przedstawia ilość masy brudu, jaką mata wejściowa może wychwycić i ukryć w warunkach właściwego użytkowania. Efektywność tej funkcji jest uzależniona od kombinacji techniki produkcji i jakości zastosowanych włókien. Im wyższa pozycja w wykresie, tym większa zdolność do zbierania brudu z podeszw butów.


Przykład wykresu testu produktu:Czyszczenie i utrzymanie. Dlaczego jest to takie istotne . . .

• Regularne czyszczenie przedłuża żywotność mat dywanowych, ponieważ redukuje efekt niszczenia włókien.
• Regularne czyszczenie gwarantuje długotrwałą efektywność mat i zapobiega przenoszeniu brudu i wilgoci nagromadzonych we wnętrzu mat na powierzchnie podłóg.
• Regularne czyszczenie podnosi ogólny poziom estetyki wejścia. Tutaj gość odbiera pierwsze wrażenie, kiedy wchodzi do budynku.